Video av Cecily Lane Bedner

Tradisjonell bandstand i Plymouths eldste oppførte park